Så här har vi gjort grunden på ena sidan av friggeboden. Det är tre stora stenar som vi baxat på plats när det var frost i marken för ett par år sedan. Vi hoppas att de ligger kvar.

Bottenbjälklaget på grundstenar

Bottenbjälklaget på grundstenar