Ute vid gavlarna har huset loft, men i mittpartiet är det öppet upp till taket, sånär som på en fem meter lång gång som förbinder ytterändarna.

Utanpå ser det ut såhär:

Fasad mot sydost

Fasad mot sydost

Fasad mot norr

Fasad mot norr

Fasad mot nordväst

Fasad mot nordväst

Fasad mot söder

Fasad mot söder

Och inuti ser det ut såhär:

Nedervåning

Nedervåning

Loftet

Loftet