image

Gratis är gott. Särskilt när det är kort att bära. Vi hade en oss närstående motorsågsägare här på besök igår.

Dessutom var sotaren här. Vartannat år tyckte han var lagom i framtiden.