Sten hjälpte till att bygga lite. Han sågade och spikade. Och en av snickarna fick låna hans såg. Sten fick även med sig spikar hem.

Gången mellan övervåningens delar kommer att bli välutnyttjad. Inte minst inuti. Där går vatten och el i massor.

Det regnade. Och panelen är snart färdig. Bara en gavel kvar. Taket och hängrännorna verkar funka bra. Här ser man rännan vid det avfasade hörnet av huset. Den sneda delen (till höger i bild) har en kant längst ned på taket, så att vattnet rinner vidare (åt vänster på bilden) ned i hängrännan.