Annas föräldrar kom hit och hjälpte till igen. Det blev ett lite ryck med fasadbrädor. Många är nu förmålade och norra väggen har papp och är förberedd för fasad.

Förmålade brädor

Förmålade brädor

Fredrik har noterat att stenarna som huset står på verkar ha sjunkit lite. Den minsta har nog hamnat ungefär en halv centimeter lägre sen vi började bygga. Vi hoppas att den stannar där den är.