image

OK, så här blev veden. Den borde räcka och bli över precis som tidigare år.