image

Efter ett enträget klyvande med yxan hela dagen, så var det klart. Hela vinterns vedförbrukning ska bara staplas. Sen är vi redo. En dag elsåg, en dag yxa. Fantastiska dagsverken!