image

Vi hoppas att några av äppleträdets alla blommor ska resultera i äpplen. Men själva blommorna är vackra i sig.