image

Det är ett större bygge på gång på en granntomt. Massor av träd måste sågas ned. Träden tas omhand av grannar. Det verkar finnas så det räcker till alla som vill ha. Vi har kortast att gå. Mycket bekvämt. Nu är nog nästa vinter säkrad också. Bara en del av veden är kapad och kom med på bild.