Eftersom vi inte är särskilt erfarna odlare, kunde vi inte skilja ut ogräset från början. Strax efter midsommar började diverse växter blomma. En del finare än andra. En del koncentrerade till vissa ställen. Dessa bestämde vi var de sådda. En del andra fick ryckas upp. En av växterna som hamnade i facket ogräs är pilört. De var lite väl täckande och spred sig väldigt. Vackra blommor, dock.

Pilört

Pilört