Eftersom allting drar ut så på tiden med avtalen med grannarnas avloppssystem, så har vi bestämt oss för att ändra bygglovsansökan till det föreslagna systemet med avloppspump. Om vi lyckas få ordning på de andra avtalen, så kanske vi ändrar oss. I annat fall blir det pump. Den som orkar vänta får se.