Efter mycket funderande och efter att vi pratat med en massa grannar neråt Sköreliden till, bestämde vi oss för att göra en ansats till att dra avloppet nedåt, med fall, istället för uppåt, med pump.

Idag lämnade Fredrik och Sten in bygglovsansökan. Nu är vi på banan igen. Tills nästa svåra punkt dyker upp.