Den nya skissen är klar, men nu har husföretag och stadsbyggnadskontor semester. Vi avvaktar och har lite sommar så länge.