Vi (mest Fredrik) har skissat lite på ett helt annat hus. Det är längre, smalare, med annan takvinkel och med ena hörnet avkapat. Allt för att följa detaljplanen till punkt och pricka. Vi tror att vi kan få in det vi vill även i ett sånt hus, men takvinkeln gör att det inte kan bli något sedumtak. Det är även sämre ur energisynpunkt att ha ett långsmalare hus. Vi funderar vidare lite.