Med ritningarna i handen gick Fredrik och Sten till stadsbyggnadskontoret. Där fick de skäll för att för stor del av huset låg på prickat område, vilket man i princip inte får bygga på.

Nu blir det till att tänka om. Huset måste flyttas, en bit berg sprängas bort och huset måste vara mer långsmalt.