Efter lite justeringar mäter vi lite till på husplaceringen och känner oss till slut nöjda med resultatet. Huset ritas in på nygbyggnationskartan och skickas till husbyggarföretaget. Snart blir det bygglovsansökan.