Med ett annat gäng sågar vi och hugger ved. Fredrik mäter och konstaterar att huset behöver flyttas ut lite från berget.

20070429_4

Syster Kajsa provar yxan

20070429_1

Vi började lite på en vedstapel.

20070429_2

Sten hjälper Fredrik att mäta och Brita övervakar.

20070429_3

Det är Sten som håller i pinnen som håller i måttbandet.

20070429_5

Här ser man hur ytterväggarna på huset är tänkta att hamna. Men man får kanske ha lite fantasi för att tänka sig själva huset på plats.