Med helt fantastisk uppslutning röjer vi undan sly och sågar ned sex träd, varav vissa ganska stora. Underbart väder och gott fika gjorde att arbetsmoralen var på topp.

20070415_8

Vissa bar en pinne i taget.

20070415_1

Fullt ös med motorsågen!

20070415_2

På baksidan tomten var det tätt av sly, men nu är där betydligt glesare.

20070415_7

Det var en hel del att klippa bort, men till slut hittade vi jorden och den verkade bördig.

20070415_3

Så här såg det ut före. Fast någon har tjuvstartat lite och börjat fälla sälgen till vänster. Nästan alla träd på bilden skulle fällas, totalt sex stycken. Två björkar näst längst till höger blev kvar.

20070415_6

Det här fina trädet var vi tyvärr tvungna att döda.

20070415_4

Och när det nästan var klart blev det såhär. Borta är bland annat en rönn, en sälg och en och en halv björk.

20070415_5

Här faller andra halvan av den stora björken.