Vi är ute och känner lite på tomten. Fikar på vårt berg. Det har blivit lite mer sommar och marken är rejält igenvuxen.

20060617-0

Massor att slå!

20060617-1

Utsikten från toppen av berget på tomten. Läge för ett lusthus?

20060617-2

Uppifrån lotsutkiken ser man vår tomt (bergsknallen i mitten av bilden).

20060617-3

Själva Vassdalsvägen. Vår bergsknalle till höger, Anna till vänster.