Sten och Anna var på stadsbyggnadskontoret och kopierade detaljplan och primärkarta.